Asukasinformaatio

Järjestysmääräykset
Oheiset yhtiön järjestysmääräykset on laadittu asukkaiden viihtyvyyden ja turvallisuuden takaamiseksi. Järjestysmääräykset on jaettu jokaiseen huoneistoon ja ne tulee säilyttää huoneistossa asianmukaisessa paikassa aina seuraavia asukkaita varten. Hallitus aika ajoin muokkaa järjestysmääräyksiä lainsäädännön ja vallitsevien olosuhteiden vaatimusten mukaisesti.

Ohjeet taloon/talosta muuttaville
Ohjeet ja lomakkeet taloon muuttaville ja lähteville saa isännöitsijältä. Muuttoilmoituslomake on ohessa myös liitteenä. Isännöitsijä ja huoltoyhtiö antavat muutoinkin käytännön ohjeita mahdollisimman mutkattoman muuton suorittamiseksi. Viralliset ilmoitukset Väestörekisterikeskukseen on lisäksi hyvä huomioida.

Asunnon muutostyöt ja korjaukset
Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajalla on oikeus tehdä kustannuksellaan muutoksia osakehuoneistossa. Tällaisen muutoksen on oltava yhtiöjärjestyksessä määrätyn osakehuoneiston käyttötarkoituksen mukainen. Osakkeenomistajan on huolehdittava siitä, että muutostyö suoritetaan hyvän rakennustavan mukaisesti. Osakkeenomistajan on ilmoitettava muutostyöstä etukäteen kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle, jos se voi vaikuttaa yhtiön tai toisen osakkeenomistajan vastuulla olevaan kiinteistön, rakennuksen tai huoneiston osaan taikka yhtiön tai toisen osakkeenomistajan osakehuoneiston käyttämiseen. Suurehkosta remontista tulee ilmoittaa yhtiön isännöitsijälle. Rakenteiden muuttamiseen on aina pyydettävä hallituksen lupa. Osakkeenomistajan AOYL 5 luvun mukaisista muutostöistä hallitus on vahvistanut toimintaohjeet, joita tulee noudattaa. Näitä ovat mm. kylpyhuoneremontit. Ks. ohessa Remontti-ilmoituslomake ja Ohjeet huoneistoremonttiin.

Huomautettakoon, että 1.7.2014 astui voimaan kaikille rakennuslupaa vaativien urakoiden tilaajille pakollinen rakentamisilmoitus tilatun urakan sisällöstä verottajalle. Tämä ilmoitusvelvollisuus koskee myös osakkeenomistajaa, joka teettää esimerkiksi rakennuslupaa vaativan kylpyhuoneremontin. Isännöitsijä antaa tästä tarvittaessa lisätietoja.

Järjestysmääräysten mukaisesti huoneistoremontit on suoritettava pääsääntöisesti arkisin tai lauantaisin klo 08.00 – 16.00 välisenä aikana. Myös satunnainen poraaminen ja rakenteiden hakkaaminen on suoritettava em. aikana tai välittömästi klo 16.00 jälkeen. Klo 19.00 jälkeen ei remonttiääniä enää sallita.

Muita ohjeita ja isännöitsijälle toimitettavia muutostyölomakkeita saa isännöitsijältä. Remontti-ilmoituslomake on myös liitteenä.

Jätehuolto
Taloyhtiön jätehuolto on järjestetty Molok® -syväkeräysjärjestelmän avulla. Järjestelmä on yhteinen As Oy Carenian kanssa. Eri jätelajien tarrat ovat selvästi kiinnitettyinä keräysastioiden sivussa. Ongelmajätteitä keräyspisteeseen ei saa viedä, vaan asianomaisten on itse huolehdittava niiden poisviennistä. Astioiden ulkopuolelle ei saa jättää tavaroita, vaan esimerkiksi pahvilaatikotkin on kokoon taitettuina laitettava niille kuuluvaan säiliöön.

Saunan ja pesutuvan käyttö
Sauna- ja pesulatilat sijaitsevat talon ensimmäisessä kerroksessa. Saunan vakituiset käyttövuorot jakaa huoltoyhtiö. Saunan erilliset käyttövuorot varataan merkitsemällä saunassa olevaan listaan asunnon numero ja asukkaan nimi. Pesulan käyttövuorot varataan huoltoyhtiöltä. Saunassa ja pesulassa on noudatettava hyvää järjestystä ja siisteyttä paikalla ilmoitettujen erityisohjeiden mukaisesti. Pesukoneessa ei saa pestä mattoja. Pesulan tai saunan käyttäjä on velvollinen siivoamaan jälkensä. Saunan ja pesutuvan ohjeistus löytyy alla Liitteenä.

Autopaikat ja niiden valvonta
Yhtiössä on käytössä runsaasti vuokrattuja autopaikkoja piha-alueella (33 kpl, ei korvamerkittyjä), autohallissa (9 kpl) ja autotalleissa (8 kpl). Autopaikkoja voi kysellä isännöitsijältä. Autopaikat luovutetaan jonotuslistan mukaisessa varausjärjestyksessä taloyhtiön asukkaille, jotka ovat merkittynä taloyhtiön asukasrekisteriin. Autohallin- ja tallien turvallisuus- ja käyttöohjeet on liitteissä.

Aimo Park Finland Oy ryhtyi valvomaan taloyhtiön piha-alueen paikoitusta 1.10.2016 alkaen. Samalla taloyhtiön Autopaikkaohjeistusta on päivitetty. Ohjeistus sekä Aimo Parkin tiedote on jaettu kaikkiin asuntoihin. Ohjeistus ja tiedote löytyvät kohdasta Asukasinformaatio.

Isännöitsijäntodistukset
Isännöitsijäntodistukset voi tilata erilaisia tarpeita varten isännöitsijältä. Isännöitsijäntodistus vastaa sisällöltään aina voimassa olevaa asunto-osakeyhtiölakia.

Pelastussuunnitelma ja turvallisuusjärjestelyt
Asunto Oy Linnankatu 8:n pelastussuunnitelmasta ja turvallisuusjärjestelyistä on päivitetty vuonna 2019 seikkaperäinen asiakirja, johon voi tutustua tarkemmin isännöitsijän toimistossa. Suunnitelman laatiminen perustuu pelastuslakiin vuodelta 2003. Suunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita kohteessa oleskelevien henkilöiden omatoimiseen suojeluun, ennalta ehkäistä ja toimia oikein vaara- ja onnettomuustilanteissa. Suunnitelmaa päivitetään vuosittain.

Osakas ja asukas vastaavat siitä, että jokaisessa huoneistossa on toimiva palovaroitin jokaista alkavaa 60 neliötä kohti.

Linnankatu 8:n turvallisuuspäällikkönä toimii Patrik Törnroos (B-porras). Muina turvallisuustahoina toimivat huoltoyhtiö sekä turvallisuuspäällikön apulaisina ns. porrasvastaavat (porraskäytävissä A-D).

Yhtiössä on kaksi väestönsuojaa, A-portaan kellaritiloissa sekä C-D-portaan kellaritiloissa. Huomattavan vaaran kohdatessa porraskäytävät tai pelastuslaitoksen avustuksella parvekkeet ja ikkunat toimivat poistumisteinä. Rakennuksesta poistuttaessa asukkaiden kokoontumispaikkana ja varapaikkana toimii Kahvila Fontana (Aurakatu 1) tai pelastuslaitoksen erikseen määräämä paikka.

Ohessa tärkeitä otteita suunnitelmasta sekä kuva kokoontumispaikoista.

Kameravalvonta
Yhtiön piha-aluetta ja rakennusta valvotaan kattavasti tallentavalla kameravalvonnalla.